Transfer Pricing in Poland

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic and Partners Spółka Doradztwa Podatkowego S.A. Senatorska 18a, 00-082 Warsaw PL

Magdalena Marciniak

Partner
MDDP Michalik Dłuska Dziedzic and Partners

Agnieszka Krzyżaniak

Partner
MDDP Michalik Dłuska Dziedzic and Partners