MDDP Michalik Dłuska Dziedzic and Partners, Agnieszka Krzyżaniak (Poland)